GOTS certifikace

Global Organic Textile Standard (GOTS) je mezinárodně uznávaným standardem s nejpřísnější certifikací pro textilie vyrobené z organických vláken. Soustředí se na trvale udržitelnou výrobu a kontroluje celý výrobní proces od sklizně bavlny, tkaní vláken, až po výrobu finálního produktu. Všechny chemikálie např. barviva, pomocné chemikálie, musí splňovat základní požadavky na toxicitu a biologickou rozložitelnost. GOTS také stanovuje požadavky na etické a sociální aspekty výroby, jako jsou svoboda zaměstnání, bezpečnost a čistota na pracovišti, zákaz dětské práce, životní minimum, pracovní doba, ochrana před diskriminací atd. Díky štítku GOTS si může být zákazník jistý, že produkt byl vyroben se sociální a ekologickou odpovědností. 

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách GOTS.

 

V našem případě se jedná pouze o textil, který odebíráme. Ten nese již od výrobce označení GOTS, my jako značka se na výrobě textilu nepodílíme, pouze mu dáváme duši kreativním potiskem. Doufáme, že v budoucnu budeme schopni šít vlastní střihy oblečení.

 

 

 

Váš Lidoop team